Czym jest FixthePay?

FIXthePAY jest usługą stworzoną i realizowaną przez SAF S.A. – lidera na rynku obrotu wierzytelnościami.

Powstała w efekcie wielu lat współpracy z polskimi przedsiębiorcami w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności – monitoringu płatności, windykacji, faktoringu, zakupu wierzytelności.

FIXthePAY to rozwiązanie dla biznesu doskonale zastępujące:

  • bierne oczekiwanie na płatność
  • samodzielne działania
  • tradycyjną windykację
  • sprzedaż faktur
W wyniku obserwacji potrzeb i preferencji przedsiębiorców, ich relacji ze swoimi klientami, ich obaw i doświadczeń, stworzyliśmy jedyne na polskim rynku rozwiązanie dające bezpieczeństwo i gwarancję – otrzymania płatności za wystawiane faktury i zachowania doskonałych relacji z kontrahentem.

W FIXthePAY :

1

Twój klient, który opóźnia zapłatę, nie jest dłużnikiem

Jest Twoim kontrahentem, partnerem biznesowym, płatnikiem, z którym należy rozmawiać i ustalić warunki zapłaty. A tylko my wiemy jak obudzić w nim poczucie obowiązku za jak najszybsze uregulowanie płatności, przy zachowaniu Waszych relacji biznesowych..

2

Faktura po terminie płatności nie jest długiem

Jest zobowiązaniem Twojego kontrahenta. Jest płatnością, nad którą odpowiednio czuwamy i naprawiamy jej realizację.

3

Odzyskanie należnych Tobie pieniędzy nie jest windykacją

Jest naprawą płatności. Nowa jakość obsługi i wdrożone procedury opierają się na sugerowaniu, a nie wywieraniu nacisku i presji. Twój klient czuje się bezpiecznie i zostaje Twoim partnerem biznesowym.

4

Samodzielnie decydujesz

My zapewniamy Tobie profesjonalną obsługę na każdym etapie i udzielanie rekomendacji co do kolejnych działań. Ty decydujesz w którym momencie Twój klient staje się dłużnikiem, a niezapłacona faktura długiem, wobec którego trzeba podjąć inne kroki.

5

Jesteśmy w stałym kontakcie

Dzięki naszym sprawdzonym, zaawansowanym technologiom możesz na bieżąco śledzić naszą pracę – skuteczność działań, notatki z rozmów, deklaracje wpłat, rekomendacje działań, etc.

6

Jesteś bezpieczny

Najwyższe standardy ochrony danych, które nam przekaujesz [zarówno Twoich, jak i Twoich partnerów biznesowych] zapewniają bezpieczeństwo i poufność.

Skorzystaj teraz i napraw płatność za fakturę
Faktury zapłacone 30 dni po terminie

Efekty

Najlepsze efekty obserwujemy u przedsiębiorców, którzy wdrożyli FIXthePAY jako stały element biznesu.

Korzystają z niego w sposób ciągły, przekazując do obsługi faktury już na etapie kilku dni opóźnienia.

  • 3 miesiące korzystania z FixThePay
  • objęcie usługą FixThePay wszystkich faktur
  • początek obsługi faktur przed 15. dniem po terminie płatności


Efekt
aż 73% faktur zapłaconych w ciągu 30 dni od terminu płatności

Masz pytania?

Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola