Proces obsługi

Celem usługi FIXthePAY jest zmotywowanie twoich klientów do szybkiej zapłaty za wystawione faktury, przy jednoczesnym zachowaniu z nimi doskonałych relacji.

Nowatorski proces FIXthePAY, opracowany przy udziale doświadczonych negocjatorów, gwarantuje naprawę
płatności faktur na 3 etapach przewidzianych w usłudze:

Sugestia

max. 21-dniowy etap działań skupionych na zbudowaniu u Twoich klientów poczucia obowiązku zapłaty za otrzymane od Ciebie faktury

Działania Polubowne

60-dniowy etap rekomendowany w przypadku braku zapłaty na etapie Sugestii, opierający się na działaniach wywierających nacisk na jak najszybsze uregulowanie zobowiązania bądź zawarcie ugody

Sąd

Etap rekomendowany w przypadku dokonania przez negocjatorów oceny sprawy jako nie rokującej do polubownego zakończenia. Jego celem jest zabezpieczenie Twoich pieniędzy i wykorzystanie wszelkich prawnych środków do ich odzyskania.

FIXthePAY

Pamiętaj!

W każdym momencie obsługi możesz otrzymać rekomendację dalszych działań lub rekomendację czynności terenowych – to Ty decydujesz jaki rodzaj działań podejmiemy wobec Twojego biznesowego partnera.

Faktury zapłacone 30 dni po terminie

Efekty

Najlepsze efekty obserwujemy u przedsiębiorców, którzy wdrożyli FIXthePAY jako stały element biznesu.

Korzystają z niego w sposób ciągły, przekazując do obsługi faktury już na etapie kilku dni opóźnienia.

  • 3 miesiące korzystania z FixThePay
  • objęcie usługą FixThePay wszystkich faktur
  • początek obsługi faktur przed 15. dniem po terminie płatności


Efekt
aż 73% faktur zapłaconych w ciągu 30 dni od terminu płatności

Masz pytania?

Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola